Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2010 року - страница 9

^ 4.5 Розвиток гуманітарної сфери 4.5.1. Охорона здоров’я населення
Головною метою - забезпечення доступної кваліфікованої та якісної медичної допомоги населенню, недопущення спалахів інфекційних хвороб та випадків материнської смертності, задоволення потреб населення міста в послугах установ охорони здоров’я, попередження і зниження захворюваності, смертності та інвалідності, збереження і зміцнення здоров’я населення.

Основні завдання на 2011 рік:

- забезпечення доступної кваліфікованої та якісної медичної допомоги населенню, що дозволить поліпшити стан здоров’я населення;

- зниження загальної та малюкової смертності, загальної інвалідності та захворюваності;

- недопущення спалахів інфекційних хвороб та випадків материнської смертності;

- зниження інфікованості вірусом імунодефіциту людини;

- поліпшення виявляємості туберкульозу та онкопатології при профілактичних оглядах;

- підвищення охоплення щепленнями дитячого та дорослого населення міста;

- розвиток первинної медико-санітарної допомоги на принципах сімейної медицини;

- укріплення матеріально-технічної бази, що дасть можливість підвищити якість надання медичних послуг; зміцнення фінансової бази та забезпечення сталого фінансування галузі охорони здоров’я міста;

- реалізація комплексних заходів щодо стабілізації та зниження захворюваності населення на туберкульоз, ВІЛ- інфекцію; поліпшення охорони здоров’я матері та дитини;

- удосконалення кадрової політики системи охорони здоров’я міста;

- оформлення ліцензії на медичну практику ЛПУ «амбулаторія смт. Райськ» щодо роботи з наркотичними та психотропними препаратами;

- відкриття 2 дільниць загальної практики сімейної медицини (буде 19);

- підвищення професійного рівня 27 лікарів та 35 молодших медичних спеціалістів, здійснення перекваліфікації 6 лікарів-терапевтів на лікарів загальної практики сімейної медицини;

- залучення молодих фахівців таких спеціальностей, як сімейний лікар, терапевт – дільничний, фтизіатр, отоларинголог, патологоанатом, психіатр, педіатр дільничний, анестезіолог, хірург, акушер – гінеколог та інших до роботи у ЛПЗ міста;

- проведення моніторингу показників здоров’я населення та діяльності медичних закладів міста з метою проведення аналізу ситуацій для своєчасного прийняття управлінських рішень

- проведення реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, а саме:

при наявності фінансування з обласного бюджету продовжити реконструкцію незавершеного будівництва дитячого лікарняного корпусу на 120 ліжок під лікувально-профілактичний корпус на 600 відвідувань за зміну по вул. Короленка, 12, з наступним розміщенням на його площах дитячої та дорослої поліклінік.

У 2011 році згідно дорожньої карти планується:

Для проведення цих заходів планується витратити 569 тис.грн. з метою проведення поточних та капітальних ремонтів.

Економічний ефект за рахунок скорочення комунальних платежів вивільнених площ, заробітної плати і нарахувань скорочених штатних одиниць складе 737 тис.грн. на рік.

Подальше проведення заходів щодо реформування закладів охорони здоров’я міста на період до 2013 року надасть можливість зекономити в цілому 2154,4 тис.гривень.

Всього на виконання заходів передбачається 2498,6 тис.грн., у т.ч.2437,6 тис. грн. за рахунок міського бюджету, 61,0 тис.грн. – інших джерел. Планується також залучення позабюджетних коштів у сумі 500,0 тис. грн.

Продовжуватиметься реалізація заходів державних, обласних та міських програм: розвитку первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, цільової програми «Цукровий діабет», комплексної програми «Здоров’я нації», «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року»; «Програми «Ветеран» на період 2008-2012 роки», «Програми подолання епідемії туберкульозу у м. Дружківка на 2007-2011 роки» та ін.

Передбачається:

- зниження смертності від ВІЛ/СНІДу на 23%, від туберкульозу на 8,3%;

- зниження захворюваності на туберкульоз до 52,3 на 100 тис. населення;

- доведення обстеження населення на ВІЛ – інфекцію до 5%;

- недопущення материнської смертності;

-зниження малюкової смертності на 2 випадки або на 20%.

ЗАХОДИ

щодо розвитку лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, які матимуть найбільш суттєвий вплив

на поліпшення економічного і соціального стану на 2011 рік.

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн..

Очікуваний результат

Всього

у тому числі:

Державний

бюджет

місцевий бюджет

підприємств


Інші

джерела

обласного бюджету

бюджету міста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Підготувати до проведення:

ліцензування на роботу з наркотичними та психотропними медикаментами КЛПУ «Амб. смт. Олексієво-Дружківка»

Протягом року

КЛПУ «Амб. смт. Олексієво-Дружківка»

5,05,0

Оцінка діяльності медичних установ та визначення напрямків їх подальшого розвитку та виконання робіт потребуючих ліцензування

Забезпечити проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики охорони здоров'я

Протягом року

ЛПЗ міста

55,555,5Підвищення рівня лікувально-діагностичного процесу, організації медичної допомоги

Забезпечити впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я шляхом придбання необхідної телекомунікаційної оргтехніки та засобів зв’язку для надання телемедичної допомоги хворим при стаціонарному лікуванні

Протягом року

МВОЗ,

ЛПЗ міста

5,05,0Підвищення оперативності в роботі, налагодження зворотного зв’язку; покращення рівня консультативної допомоги хворим

Профілактика ВІЛ-інфекції, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (виконання заходів по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД)

Протягом року

ЛПЗ міста

56,156,1Зниження темпу розповсюдження захворювання на території міста, своєчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих

Виконання програми подолання епідемії туберкульозу

Протягом року

ЛПЗ міста

77,077,0Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

Заходи щодо виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет»

Протягом року

ЛПЗ міста

48,048,0Поліпшення забезпеченості хворих на цукровий діабет інсулінами, зниження кількості ускладнень; покращення рівня своєчасного вияв­лення захворю­вання на цукровий діабет шляхом проведення по­стійного скринінгу

Заходи щодо виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями.

Забезпечення хворих медикаментами та хіміотерапевтичними препарати

Протягом року

ЛПЗ міста

5,05,0Зниження показників інвалідності та смертності серед хворих на онкологічні захворювання

Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій відповідно до загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки

Протягом року

ЛПЗ міста, міськ. СЕС

27,027,0Попередження і зниження захворюваності населення на вакцинокеровані інфекції

Впровадження тромболітичної терапії на госпітальному етапі надання медичної допомоги хворим на гостру серцево-судинну патологію у КЛЗ «ЦМЛ»

Протягом року

^ КЛЗ «ЦМЛ»

5,05,0Зниження показників інвалідності та смертності серед хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові розлади

Забезпечення пільгової категорії населення, у т. ч. ветеранів війни:

Протягом року

МВОЗ,

ЛПЗ міста

277,5277,5Покращення якості надання медичної допомоги пільговій категорії населення

- медикаментами,257,5257,5- зубним протезуванням,15,515,5- слуховими апаратами,2,52,5- штучними кришталиками2,02,0Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам війни у спеціалізованих палатах

Протягом року

МВОЗ, ЛПЗ міста

46,046,0Покращення якості надання стаціонарної допомоги ветеранам війни.

- медикаменти25,025,0- харчування21,021,0Забезпечення медикаментами хворих на гемофілію

Протягом року

МВОЗ,

ЛПЗ міста

20,0
20,0Покращення якості і тривалості життя хворих на гемофілію

Забезпечення служби швидкої медичної допомоги медикаментами

Протягом року

МВОЗ,

ЛПЗ міста

98,098,0Запобігання та зниження смертності при невідкладних станах

Створення запасу медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги в ЛПЗ

Протягом року

ЛПЗ міста

250,0250,0Поліпшення медичного обслуговування мешканців міста

Для профілактики внутрішньо-лікарняних інфекційних захворювань забезпечити стаціонарні відділення міста дез. засобами та миючими засобами

Протягом року

ЛПЗ міста

10,010,0Зниження рівня внутрішньо-лікарняних захворювань

З метою реалізації концепції єдиного мед. простору укласти угоди на надання мешканцям м. Дружківки медичної допомоги з ЛПЗ:

На протязі року.


ЛПЗ міста70,0

70,0

Поліпшення медичного обслуговування мешканців міста- м. Донецька (щелепно-лицьова хірургія);

- м. Краматорська

(дитяча реанімація).10,0


60,010,0


60,0Оптимізація діяльності закладів охорони здоров'я міста

Протягом року

МВОЗ, ЛПЗ міста

569,0569,0Раціональне використання обмежених кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, ек. ефект 737 тис.грн.

Виконання заходів програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»

Протягом року

ЛПЗ міста

14,014,0
Покращення стану здоров’я жінок репродуктивного віку. Зниження рівня

малюкової та материнської

смертності.

Завдання та заходи щодо виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

- здійснення медикаментозного забезпечення дітей, із захворюваннями, що призводять до інвалідності та смертності

Протягом року

ЛПЗ міста

8,08,0Покращення стану здоров’я дітей.

Забезпечення 100%-го охоплення вагітних групи ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження

Протягом року

^ КЛЗ «ЦМЛ»

10,010,0Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами

Забезпечення пільговим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей перших двох років життя

Протягом року

ЛПЗ міста


7,0
7,0Поліпшення здоров’я дітей з малозабезпечених сімей

Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування

Протягом року

МВОЗ,

^ КЛЗ «ЦМЛ»

90,090,0Покращення медичної допомоги хворим дітям

Забезпечити 100% охоплення вагітних жінок ультразвуковим обстеженням та обстеженням на TORH-інфекції

Протягом року

^ КЛЗ «ЦМЛ»

5,05,0Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами

Проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я міста

Протягом року

міськвиконком, МВОЗ, ЛПЗ міста

140,097,0
43,0

Покращення перебування хворих та робочих місць працівників охорони здоров’я

Забезпечення ЛПЗ міста медичним обладнанням, побутовою, оргтехнікою, твердим та м’яким інвентарем

  • у т.ч. придбання автомобіля швидкої медичної допомоги зі спецобладнанням

Протягом року

МВОЗ, ЛПЗ міста

557,5


163,0
557,5


163,0Покращення надання медичної допомоги населенню

Виконувати невідкладні роботи по ремонту медичного обладнання та оргтехніки

Протягом року

ЛПЗ міста

18,010,0
8,0

Укріплення матеріально-технічної бази закладів та поліпшення якості медобслуговування населення.

Забезпечення економії паливно – енергетичних ресурсів:

Встановити енергоощадні освітлювальні лампи, металопластикові вікна та двері

Протягом року


ЛПЗ міста

20,010.0
10,0

Економія та раціональне використання енергоресурсів, зниження витрат на комунальні послуги

Забезпечити акушерське відділення водонагрівачами та електрообігрівачами для підтримання теплового режиму.

протягом року


^ КЛЗ «ЦМЛ»


5,0
5,0Покращення санітарно-гігієнічних умов, зниження дитячої захворюваності та смертності.

ІТОГО2498,62437,6
61,0

Ек.ефект 737 тис.грн.
      1. ^ Освіта

Головною метою в сфері освіти визначено створення рівних можливостей та належних умов для здобуття якісної освіти, виховання особистості, формування духовно багатого, інтелектуально розвиненого покоління, забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами економіки регіону, соціально - педагогічний супровід дітей пільгових категорій.

Реалізація завдань здійснюватиметься за рахунок:

На виконання заходів передбачається 8398,2 тис. грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету 70,0 тис.грн., обласного бюджету 95,0 тис.грн., за рахунок міського бюджету – 8233,2 тис.грн.

Також планується також залучення позабюджетних коштів у сумі 400,0 тис. грн. для забезпечення доукомплектування закладів освіти необхідним сучасним навчальним обладнанням, меблями, комп’ютерною технікою, а також виконання ремонтних робіт.

Передбачається довести рівень охоплення дітей дошкільною освітою до 60% (збільшити на 2 в.п.), у тому числі дітей п’ятирічного віку до 87% (збільшити на 6 в.п.); охоплення учнів українською мовою навчання до 70% (збільшити на 16,3 в.п.).

Продовжиться реалізація наступних програм:

на 2009-2013 роки;

а також виконання комплексних заходів щодо реалізації положень регіональної Програми розвитку російської мови та російської культури в м. Дружківка Донецькій області на 2008-2011 роки.

0494170824405128.html
0494280536886965.html
0494400513025979.html
0494567161179743.html
0494659985549667.html